Hyundai Ngọc An

Địa chỉ: 173 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quân 3

Điện thoại: 0938.295.299

Email: nhu.pq@hyundaingocan.com